ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN

ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ โฆษณาสินค้าฟรี => ธุรกิจ งาน => Topic started by: Shopd2 on October 02, 2021, 05:31:31 AM

Title: CPF ซื้อธุรกิจอาหารทำจากพืช ในโปรแลนด์ หวังเพิ่มประเภทสินค้า ขยายฐานลูกค้า
Post by: Shopd2 on October 02, 2021, 05:31:31 AM


CPF ซื้อหุ้น ธุรกิจอาหารที่ทำจากพืช ในประเทศโปรแลนด์ เพื่อเพิ่มประเภทสินค้า-ขยายฐานลูกค้า -เป็นการขยายขอบเขตธุรกิจ (https://www.kroodek.com/Guestpost/อื่นๆ-จิปาถะ/ธุรกิจ-ลอตเตอรี่ออนไลน/)ไปยังธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชในโปรแลนด์และยุโรป

    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า  PLANT-TEC Europe Sp. z o.o ซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ  CPF  เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Well Well Invest S.A. (Well Well) ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชในประเทศโปรแลนด์  จำนวน 2,539,837 หุ้น คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่า85.32 ล้านบาท
    นอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงในสัญญาด้ังกล่าวผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทเป้าหมายจำนวน 85.32 ล้านบาท 
 สำหรับการทำรายการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามสัญญา ภายหลังจากที่ได้มีการปฎิบัติตามเงื่อนไขยังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาครบถ้วนแล้ว โดยเมื่อทำรายการแล้วเสร็จ บริษัทเป้าหมายและบริษัทย่อย จะมีสถานะเป็บริษัทร่วมค้าของ CPF
    สำหรับการลงทุนดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประเภทสินค้าและฐานลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชในโปรแลนด์และยุโรปด้วย 
    กลุ่ม Well Well ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืช มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศโปรแลนด์(Polsoja และ Well Well) ประเทศเยอรมันนี(Hobelz) ผลิตภัณฑ์ของ Well Well มีความหลากหลาย เช่น ไส้กรอก ไสก้รอกแบบแผ่น เต้าหู้สเปรดทาขนมปัง และขนมอบ (ฟาลาเฟล เบอร์เกอร์ และอาหารพร้อมรับประทาน) เป็นต้น